شما اینجا هستید: خانهشعر

دكتر فتحاله شفيعزاده

نگویمت که به روی فرشته می‌مانی
تصوری که به ذهنم شکفته شد، آنی!

خواب جهان را

اخدودیان

               آشفته می کنند

خورشید

              با چهره ی خون آلود

سی آو

از تاریکی موهایت که رد شدم
باریکه راه ابروانت را
طی کردم

شب‌های آتش و
خیرگی و

  روی
نبض شعرم
چکاوکی شیون می‌کند

یه شقایق، یه وهارِ پر ثمر، بمارکت      
شادی و جمجاخِ گرم ملّه‌ور بمارکت

خوشامهربانی به رؤیا کنیم
دری، باز، درسمت فردا کنیم

 یک عمر، پر از حسرت و امید؛ نمی‌شد!
زندانی آلونک تردید، نمی‌شد!

                    
 ما اشتباه گرفتیم
چراغ‌های خیانت‌کار

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004