شما اینجا هستید: خانهشعر

 باران تمام مزرعه را جا گذاشته است

و من عطشان‌تر از همیشه

با کاسه‌ای به کف

رو بر نشاط و طراوت

آواز می‌کنم

لب‌های خشک کودکی‌ام را که مانده است

در کوچه‌های خاکی قزوین

و دارد خواب سه قاپ‌های درشت‌ام را تعبیر می‌کند

و دست‌های بزرگم را بر خاک می‌نهد

شاید که سکه‌های زرد جوانی‌ را

از گودهای سرنوشت به‌در آرم

و نثار این همه چشمی کنم که هر روز صبح و ظهر

برای سکه می‌رقصند

برای سکه می‌میرند

برای سکه، شکل پرنده‌ی فال‌گیر می‌شوند

و فال بدبخت‌های پول ندیده را می‌گیرند که:

«یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور»

و آن برهنه دست تهی‌ بام می‌گوید:

یوسف برای پدر خوب است

و پدر برای آرزوی سبز

من اما می‌خواهم که پول ببارد 

بر جان خشک من

آن‌قدر تند و هماهنگ که بمیرم

در آرزوی پول!!

من اما می‌خواهم که باد بیاید

و بوی درخت سال ندیده

بر عید من بیفتد

آن‌قدر ‌سبز سبز که بمیرم

در آرزوی سبز

هرکس به قدر همت خود جیغ می‌کشد

کودک برای شیر

و مرد برای عشق که پیدا نیست! 

 

هی خط بزن حضور مرا؛ کم نمی‌شوم

ـ هرقدر هم که محکم و در هم! ـ نمی‌شوم!

در واژه‌ـ واژه، سطر به سطرِ تنفّسم

بعدِ سال‌ها سال مویه

بر جنازه‌ها و

ویرانی‌ها

ناگهان درمی‌یابی

نافرمانی

می‌خواستم عشق تو را در قاب بگیریم و

در یکی شعر

با مهتاب، مرزی برایش کشیده و

هرچهار سویش را در گُل بگیرم

باز در من غزلی تازه...
بخوان!...
-در روحم-
حزنِ نی،
مویه‌ی در «جامه دران»*

از من می‌شنوی

طناب را به دور درخت ببند

تابی به جای دار

از ریسمان ماه فرود آمدی 

در زمهریر شبی زمستانی

با خود به زمزمه
-حیرت را-
پرواز می‌دهم:

 از کنار تو می‌گذرم 

 از کنار جهان!

از درون تارهای بی‌درنگِ صوت  

چون کوره راهی باز شده در بیابان

در سینه‌های ستبر تپه‌های بی‌اَمان

از کنار تو می‌گذرم 

آخر هر پاییز
جوجه می‌شماریم و

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004