شما اینجا هستید: خانهشعر

بگذار تا هميشه زيباي من تو باشي
خواب آمد ار به چشمم رؤياي من تو باشي!

پشت پنجره بيدار نيست

 

 

 

خلوت دل

 چمیدنت به دلم .......
چمیدنت به دلم می‌نشیند ای صیاد            
گرت به شست نگاهی دلم کنی آزاد
شبی به‌قامت یلدا، به‌دامنت سردل            
رها مکن سر دل را به دست هر صیاد
خیال نازک! ای از خیال نازک‌تر  

يلدا
انارِ گونه‌هايت
نصيبِ من كه نشد
من هم مثل باباي پابرهنه‌ي لُر

دكتر فتحاله شفيعزاده

نگویمت که به روی فرشته می‌مانی
تصوری که به ذهنم شکفته شد، آنی!

خواب جهان را

اخدودیان

               آشفته می کنند

خورشید

              با چهره ی خون آلود

سی آو

از تاریکی موهایت که رد شدم
باریکه راه ابروانت را
طی کردم

شب‌های آتش و
خیرگی و

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال دهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، چهار راه بانک، کوچه‌ی شهید جلال سرباز