چاپ کردن این صفحه

علت از بیکاری است

یکشنبه, 10 خرداد 1394 ساعت 12:43 شناسه خبر: 1455 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علت خشم و خشونت همه از بیکاری است
ایضاً این قال و مقال باز همه از بیکاری است


آن جوانی که رباید دو لواش از خباز
نان‌ربایی شده باب باز همه از بیکاری است
روز روشن که ربایند عده‌ای کیف و کلاه
کار این زشتی و رفتار همه از بیکاری است
ازدواج گر که عقب ماند و طلاق رتبه گرفت
این پدیده علت‌اش باز همه از بیکاری است
موپریشان یا کچل کرد سر خود را هرکس
پول سلمانی ندارد بدهد باز همه از بیکاری است
زَد و کُشت یا لَت‌وپار کرد پدرش را یارو
باز ببینند که عیان است همه از بیکاری است
گربه گر پرسه زند در دل کوچه هر روز
موشی از بهر شکار نیست پرسه از بیکاری است
چهره‌ها را که تماشا بکنی پر اخم‌اند
مسری است عارضه اخم همه از بیکاری است
بلبلان در قفس و دشت همگی خاموشند
این سکوت را علتی هست همه از بیکاری است
کند بر روی درخت نام نشان خود را
هرکه این کار عبث کرد همه از بیکاری است
یادگاری که نوشت «عشق منی..» در موال
این چنین عشق موالی همه از بیکاری است
هرکه کَند مژه و ابروی خودش را تارتار
در مثل گفته‌اند این کار همه از بیکاری است