شما اینجا هستید: خانهفرهنگآموزش سواد رسانه‌اي(1)

آموزش سواد رسانه‌اي(1)

یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 08:30 شناسه خبر: 3373 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

 سیمره- گروه رسانه: *چرا سواد رسانهاي؟آيا توجّه کردهايد که گاهي بعضي چيزها چنان براي ما عادي ميشود که گويا اصلاً وجود ندارد؟ براي نمونه در بسياري از مواقع توجّه نداريم که نَفَس ميکشيم و يا قلبمان ميزند و گوشمان ميشنود. وقتي سالم هستيم، متوجّه سلامت خود نيستيم؛ حتّا برخي، اين حالت را نشانهي سلامت آدمي ميدانند و معتقدند معمولاً هنگامي اين نکات، توجّه ما را به خود جلب ميکند که مشکل يا آسيبي در عملکرد آنها به وجود آمده باشد؛ مانند ماهي در آب که تصوّري از فضا و زندگي بدون آب ندارد و آن را با همهي اهمّيت حياتياش در اطراف خود حس نميکند.

 

انسان اما، خوشبختانه عقل دارد و ميتواند با نگاِه تيزبينانه از بالا به محيط اطرافش نگاه کند، اين امور را شناسايي کند و نسبت به آنها شناخت پيدا کند. پس بد نيست به عنوان انساني دقيق و عاقل به خود و اطراف خود نگاهي بيندازيد و بگوييد امروز وضعيت فضاي رسانه‌هاي در دوروبر ما چگونه است.

رسانه در زندگي ما از لحظات تنهايي تا محيط گرم خانواده، فضاي آموزشي، اداري و هر جايي که بتوانيد تصوّر کنيد، نفوذ کردهاست. اگر به تعداد روزنامهها، مجلّهها، شبکههاي راديويي و تلويزيوني، پايگاههاي اينترنتي، شبکههاي اجتماعي در فضاي مجازي و ... نگاه کنيد به گستردگي، قدرت و اهمّيت رسانهها و در پي آن، سواد رسانهاي پيميبريد.

آموزش سواد رسانهاي به شهروندان، يعني آشنا کردن و آموزش دادن آنها با رويکردهاي انتقادي در مطالعات ارتباطي و رسانهاي براي درک و فهم ژرفساختها و گذر از سطح به عمق است. يکي از مولفهها و وجوه اين رويکردهاي انتقادي، فهم و درکِ نسبت ميان بازنمايي رسانهها و واقعيات دنياي عيني است.

آموزش سواد رسانهاي دربرگيرندهي آن دسته از فرايندهاي شناختي است که در انديشهي انتقادي مورد استفاده قرار ميگيرند. برخي از اين فرايندهاي شناختي چنين است:

1- فهم و نقد شرايط و مناسباتِ ماديِ توليدِ محتواي رسانه‌‌اي مانند آگهيهاي تجاري که براي تامين منافع اقتصادي و کسبِ سود مادي صاحبان سرمايه است.

2- فهم و نقد سبکهاي زندگي مصرفياي که در رسانهها اشاعه مييابد.

3- فهم و نقد بازنماييها و کليشه‌‌سازيهاي منفيِ اقليتهاي نژادي، قومي، جنسيتي و فرهنگي در رسانهها.

4- فهم و نقد اهداف و اغراضِ سياسي و ايدئولوژيک پنهان در محتواي رسانهها.

5- فهم و نقد آثار و پيامدهاي اخلاقي، اجتماعي و فرهنگيِ محتواي رسانهها.

آموزش و تجهيز ذهني مخاطبان و شهروندان به چارچوبهاي شناختي انتقادي در قالب سواد رسانهاي، به توانمندشدن آنها جهت قرائت و رمزگشايي متضاد و مقاومتآميز متون رسانهاي ميانجامد که البته اين رمزگشايي مقاومتآميز يا به عبارتي، تعبير و تفسير جايگزين و بديل از محتواي رسانهاي، در گروه دسترسي مخاطبان به گفتمانهاي متضاد و داشتن موضع و جايگاهي متفاوت در جامعه است. بر اين اساس، سوادرسانهاي نظام تفسيري و مرجح، متاثر از داوريهاي ذهني و اخلاقي است که مواجهه‌‌ي فرد را با پيامهاي رسانهاي شکل ميدهد.

شناخت و درک انتقادي از سازمان، محتوا و آثار رسانهها، در گروه داشتن چشماندازها و رويکردهاي انتقادي است تا مخاطبان و شهروندان بتوانند اهداف و اغراض مادي و ايدئولوزيکي پنهان در پشت فعاليتهاي سازمانهاي رسانهاي را درک و محتواي رسانهاي چون: اخبار، برنامههاي سرگرمکننده و تبليغات را نقد کنند و از اثرات منفي رسانهها در امان بمانند. توانمنديهاي يادشده در گروه آموزش سوادرسانهاي به مخاطبان و شهروندان در جامعه و توجه بيشتر به اين مقوله در زندگي روزمره و نيز برنامهها و محتواي درسي دوران تحصيل در مدارس و دانشگاهها به ويژه رشتهي ارتباطات است.     

ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004