شما اینجا هستید: خانهلرستان پژوهی

در عصر قاجار علاوه بر سربازان و نظامیان رسمی دولت، بیشتر قشون دولتی متشکل  از سربازان ایلات و طوایف بزرگ بود. سران ایل به نسبت جمعیت ایل خود و کدخدایان روستاها به نسبت آسیاب‌های قلمرو شان نیرو به دولت تحویل می دادند.[۱]

 معاونت حکومت پشت‌کوه درسال ۱۳۰۸ ازجانب کوپال  به عهده‌ی علیقلی خان یاسان، یکی از پسران والی بوده است ودرهمان سال ازجانب امیر احمدی میرمیرزامحمدخان تیمورپور از طایفه‌ی میر سیمره به معاونت حکومت پیش‌کوه منصوب می‌شود.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004