شما اینجا هستید: خانهمقاله

 نظام اداری و دادگاه‌های اداری حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

     مفاهیم حفظ کاربری

پیشینهی حفاظت از اراضی کشاورزی و باغها را نخستین بار میتوان درقانون اصلاحات ارضی مصوب1340 جستوجو کرد که مستند قانونی آنرا میتوان درتبصرهی2مادهی 19همین قانون با موضوع جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی دید.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال دهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، چهار راه بانک، کوچه‌ی شهید جلال سرباز