شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصدوبیست‌و‌دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره دیروز (یک‌شنبه دوم مهر) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدو بیستمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای امروز (یک‌شنبه 19 شهریور ماه 96) در هشت صفحه روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نوزدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و هیجدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره جاری شد...
چهارصدو هفدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز 26 اَمرداد جاری شد...
چهارصد شانزدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره جاری شد...
چهارصد و پانزدهمین شماره‌ی هفته‌‌نامه‌ی سیمره امروز (چهارشنبه یازدهم امرداد) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصد و چهاردهمین شماره‌ی هفته‌‌نامه‌ی سیمره امروز (سه‌شنبه سوم امرداد) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصد و سیزدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز ( سه‌شنبه 27 تیرماه ) جاری شد.
چهارصد و دوازدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی سیمره امروز (دوشنبه 19 تیر ماه) جاری شد...

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال دهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، چهار راه بانک، کوچه‌ی شهید جلال سرباز