شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصد و سی و دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی سیمره روز یک‌شنبه نوزدهم آذرماه جاری منتشر شد و روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و سی‌ و یکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره یازدهم آذرماه بر روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدو سی‌امین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه چهار آذرماه بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصد و بیست و نهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز (25 آبان ماه 96) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدو بیست و هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه هفدهم آبان‌ماه بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصدو بیست و هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز یازدهم آبان‌ماه بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصد و بیست و ششمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه، سوم آبان ماه سال 1396، با مطالبی متنوع و خواندنی روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدوبیست‌و‌پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز (سه‌شنبه 25 مهر) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدوبیست‌وسومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز چهارشنبه (12مهرماه 96) بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدوبیست‌و‌دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره دیروز (یک‌شنبه دوم مهر) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004