شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصدو بیست و هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه هفدهم آبان‌ماه بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصدو بیست و هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز یازدهم آبان‌ماه بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی جای گرفت.
چهارصد و بیست و ششمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه، سوم آبان ماه سال 1396، با مطالبی متنوع و خواندنی روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدوبیست‌و‌پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز (سه‌شنبه 25 مهر) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدوبیست‌وسومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز چهارشنبه (12مهرماه 96) بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدوبیست‌و‌دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره دیروز (یک‌شنبه دوم مهر) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدو بیستمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای امروز (یک‌شنبه 19 شهریور ماه 96) در هشت صفحه روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نوزدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و هیجدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره جاری شد...
چهارصدو هفدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز 26 اَمرداد جاری شد...

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004