شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصد و نود و ششمین شماره هفته‌نامه منطقه‌ای سیمره (11 خردادماه)منتشر شد و روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدو نودو پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت. این شماره در بردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدونود و چهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز پنج‌‌شنبه(بیست‌و‌ششم اردی‌بهشت97) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و نودو سومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره‌ روز چهارشنبه هیجدهم اردی‌بهشت ماه 1398روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نودو دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره‌ روز سه‌شنبه دهم اردی‌بهشت ماه 1398روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نودو یکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه دوم اردی‌بهشت ماه 1398 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نودمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت. این شماره ویژه‌نامه‌‌ی سیل لرستان می‌باشد و در بردارنده‌ی اخبار و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدو هفتادو نهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت. این شماره ویژه‌نامه‌‌ی نوروزی می‌باشد و در بردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و هشتادو هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیشخوان دکه‌‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و هشتادو هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه (چهارم اسفند ماه 1397) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004