شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
شماره‌ی 520 هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه(23 دی‌ماه 98) منتشر شد.
شماره‌ی 519هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه(7 دی‌ماه 98) منتشر شد.
شماره‌ی 518هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز پنج‌شنبه(28 آذرماه 98) منتشر شد.
شماره‌ی 517 هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه(بیستم آذرماه 98) منتشر شد.
شماره‌ی 516 هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز پنج‌شنبه(چهاردهم آذرماه 98) منتشر شد.
پانصد و پانزدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز دوشنبه(چهارم آذرماه98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و چهاردهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز یک‌شنبه( 26آبان‌ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصدو سیزدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز شنبه( 18 آبان‌ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصدو دوازدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز پنج‌شنبه(نهم آبان‌ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصدو یازدهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز پنج‌شنبه( دوم آبان‌ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004