شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
پانصدو دهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز چهارشنبه( بیست و چهار مهرماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصدو نهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز چهارشنبه( هفدهم مهرماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصدو هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز سه‌شنبه( نهم مهرماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصدو هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز دوشنبه( اول مهر ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و ششمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز یک‌شنبه 24شهریورماه 98 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه 16 شهریورماه 98 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و چهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه 9 شهریورماه 98 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و سومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه 30 اَمرداد ماه 98 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه 23 امرداد ماه 98 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
پانصد و یکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه چهاردهم امرداد روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004