شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
پانصدمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز شنبه(بیست‌و‌نهم تیر ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدو نودونهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز پنج‌شنبه (بیستم تیرماه 1398 )روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نودو هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهارشنبه 12 تیر 1398 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدونود و هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز دوشنبه(بیست‌و‌هفتم خرداد ماه 98) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نود و ششمین شماره هفته‌نامه منطقه‌ای سیمره (11 خردادماه)منتشر شد و روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدو نودو پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت. این شماره در بردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدونود و چهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز پنج‌‌شنبه(بیست‌و‌ششم اردی‌بهشت97) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و نودو سومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره‌ روز چهارشنبه هیجدهم اردی‌بهشت ماه 1398روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نودو دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره‌ روز سه‌شنبه دهم اردی‌بهشت ماه 1398روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و نودو یکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه دوم اردی‌بهشت ماه 1398 روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004