شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصد و نودمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت. این شماره ویژه‌نامه‌‌ی سیل لرستان می‌باشد و در بردارنده‌ی اخبار و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدو هفتادو نهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت. این شماره ویژه‌نامه‌‌ی نوروزی می‌باشد و در بردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و هشتادو هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره چاپ شد و روی پیشخوان دکه‌‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و هشتادو هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه (چهارم اسفند ماه 1397) روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصدو‌هشتادو‌ششمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز (24 بهمن ماه 97) با مطالبی جالب و خواندنی روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و هشتاد و پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره جاری شد....
چهارصد و هشتادو چهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد هشتاد و سومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی سیمره روز چهارشنبه دهم بهمن ماه 1397روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی نشست.
چهارصدوهشتادو دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز دو‌شنبه(یکم بهمن‌ماه97) بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدوهشتادویکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره با گستره‌ی توزیع غرب ایران منتشر شد.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004