شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصدوهفتادوهشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز چهار‌شنبه(28 آذرماه97) بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدوهفتادوهفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، روز پنج‌شنبه(22 آذرماه97) بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدو هفتادو ششمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه (12 آذر‌ماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:*وقتی آموزش و پرورش لرستان پشت به قبله ذبح می‌شود! / تیتر یک/ علی جودکی
چهارصدو هفتادوپنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز سه‌شنبه (6 آذرماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدو هفتادوچهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز یک‌شنبه (27آبان‌ماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدو هفتادوسومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه (21آبان‌ماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدو هفتادودومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه (12 آبان‌ماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصدو هفتادویکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه (پنجم آبان‌ماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:* «شهرفروشي»نظامِ ناکارآمدِ درآمدِ شهرداري‌ها / تیتر یک/ صادق سیفی
چهارصدو هفتادمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز پنج‌شنبه (بیست و ششم مهرماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:* ...«که آبِ روان از بُنَه تیره» است / تیتر یک/ دکتر کیانوش رستمی
چهارصدوشصت و نهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز شنبه (بیست و یکم مهرماه 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:* دنیا فقط آمریکا و آمریکا فقط ترامپ نیست، (سخنان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس در…

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004