شما اینجا هستید: خانههفته نامه سیمره
چهارصد و شصت و دومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره، بیست‌و‌پنجم امرداد ماه روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و شصت و یکمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز پنج‌شنبه(هجدهم اَمُرداد 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و شصتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهار‌شنبه(دهم اَمُرداد 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و پنجاه و نهمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز چهار‌شنبه(سوم اَمُرداد 97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:
چهارصد و پنجاه و هشتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره سه‌شنبه(26 تیرماه97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصد و پنجاه و هفتمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره سه‌شنبه(19 تیرماه97 ) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی غرب کشور قرار گرفت.
چهارصدوپنجاه و ششمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و پنجاه و پنجمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز دوشنبه چهارم تیر ماه 97 روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
چهارصد و پنجاه و چهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره روز یک‌شنبه بیست‌و‌هفتم خردادماه 97 روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله: - پروژه‌ها سخن می‌گویند! / تیتر یک / حاجی‌علی شرفی - آیا اعتراض حق مردم است؟ / سرمقاله/ کیانوش رستمی…
چهارصد و پنجاه و سومین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی منطقه‌ای سیمره امروز ( یک‌شنبه بیستم خردادماه) روی پیش‌خوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. این شماره دربردارنده‌ی مطالب و مقالات متنوعی است از جمله:

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004