چاپ کردن این صفحه

مدیریتِ بی‌اختیار

شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 10:52 شناسه خبر: 3943 1 نظر
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

یکی از شاخص‌های مهم مدیریت داشتن اختیار و برنامه‌ی قانونمند و دارای حقانیت به نفع جامعه است. بنابراین، مقام و مدیری که براساس روابط و نه ضوابط موفق به کسب مقام و پستی می‌شود حتا اگر شخص توان‌مندی هم باشد درعرصه‌ی عمل گوش بفرمانی بیش نخواهد بود. این مدیریا مسئول بی‌اختیار، کلنگی محسوب شده و فاقد هرگونه استقلال و ناتوان از یک برنامه‌ریزی عملی است. این مدیران بیش‌تر، پی‌جوی کسب رضایت کسانی هستند که پست و مقام را به آنان واگذار نموده‌اند و به نارضایتی دیگران توجه چندانی ندارند.
مدیریت کلنگی، به جای حل مشکل و عمل به وعده و شعارهای خویش، به دنبال بهانه‌جویی برای دور زدن مشکل و معمولا ً انداختن آن به گردن دیگری است.


 شوربختانه، در استان لرستان مدیرانی هستند که توان برنامه‌ریزی یا حتا عملیاتی نمودن برنامه‌ای جزیی را برای یک هفته هم ندارند! زیرا هرساعت گوش به زنگ برهم خوردن برنامه‌یشان هستند، البته اگر برنامه‌ای داشته باشند. بارها دیده یاشنیده شده که «ارباب رجوع» یا به‌عبارت بهتر «رعیت رجوع» حتا با هماهنگی قبلی به مدیر و مسئولی مراجعه می‌کند یا برنامه‌ریزی برای رفتن به آن دستگاه را نموده اما ناگهانی با این خبر غیرمسئولانه مواجه می‌شود که مسئول مربوطه نیستند و یا نمی‌تواند، زیرا همین الان با تماس از طریق استاندار، نماینده یا آمدن یک مقام کشوری یا رفتن به فاتحه، آماده پذیرش ملاقات و انجام کار شما نیست. وعده آینده‌ای را می‌دهند که ممکن است باز شامل این دور تسلسل باطل شود‌‌‌. این‌گونه مسئولان از پاسخ گویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی گریزانند.
اینک پرسش است، مدیر و مقامی که جسارت این را ندارد، به کسانی که هر لحظه ممکن است حتا برنامه‌ی روزانه‌اش را مختل نمایند یک « نه» بگوید، سخن از مدیر بودن و برنامه، چه معنایی دارد؟
متاسفانه، یکی از عوامل به هم ریختگی برنامه‌های دستگاه‌ها، برخی مقامات وزارتی، استانداران، نمایندگان و دیگر مسئولانی هستند که کار و برنامه‌ریزیشان بر اساس کارشناسی واقعی و آینده‌نگری نیست. هر وقت اراده نمایند هرکس را که به خواهند بدون اطلاع و برنامه‌ریزی قبلی فرا می‌خوانند یا برنامه و طرحی را رها می‌سازند. این اتفاقات یک نوع بی‌تدبیری است، زیرا در بیش‌تر مواقع این تصمیمات کلنگی و سلیقه‌ای برمبنای یک اتفاق غیرمترقبه و خارج از پیش‌بینی نیست.
این تیپ از مقامات و مسئولان کشوری و استانی قادر به برنامه‌ریزی یک ماهه‌ای برای نشست‌ها و سفرهای خویش که از قبل اطلاع رسانی نمایند، نیستند تا چه رسد به کلان نگری برای بهبودی بیش‌تر ودوری جستن از بلبشوی مدیریتی.
آری، باید یاد آورشد، که استاندار محترم، به‌عنوان عالی‌ترین مقام استان بایستی راه‌کاری برای این بی‌نظمی و ناکارآمدی دستگاه‌ها به نماید. هر چند خود ایشان هم به نوعی در این روند مقصر باشند.

 

 

 

1 نظر